Sentiero training & coaching

Bureau voor persoonljke ontwikkeling en effectieve communicatie

Privacy verklaring Sentiero training & coaching


Inleiding

In deze privacy verklaring van Sentiero training & coaching lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daar mee gaan. We leggen uit waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen we dat doen. Ook lees je hier jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Sentiero training & coaching

Sentiero training & coaching is een bureau voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Zij doet dit door middel van coaching, training, mediation en het geven van organisatie-adviezen. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, verzamelen en bewaren we persoonlijke gegevens. Het is daarom goed om te weten wat daarmee gebeurt en hoe jij je wensen rondom je gegevens kan aangeven.

Sentiero training & coaching is een VOF van Petra van Gans en Matthijs Kortleven.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, kan je hierover contact met ons op nemen:

Petra van Gans | 06 12163856 | petra@sentierocoaching.nl

Matthijs Kortleven | 06 55 79 56 07 | matthijs@sentierocoaching.nl


Doel gegevens

Sentiero training & coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens door ons verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Sentiero stuurt nieuwsbrieven. Om deze nieuwsbrieven te versturen verzamelen we je voor- en achternaam en je e-mailadres.

Contact opnemen

Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Sentiero training & coaching via de website. Bijvoorbeeld voor het stellen van een vraag of je aan te melden voor een training of coachtraject. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Analytics

De website van Sentiero verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.


Ontvangers

De gegevens die Sentiero training & coaching ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Yourhosting

De e-mail, de website en back-ups van Sentiero training & coaching worden gehost bij Yourhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting.

Dropbox

Voor een goede bedrijfsvoering maakt Sentiero training & coaching gebruik van de cloud van Dropbox. Alleen Petra van Gans en Matthijs Kortleven hebben toegang tot de informatie in de dropbox.


Opslag periode

Jouw gegevens worden door Sentiero training & coaching nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@sentierocoaching.nl.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Sentiero training & coaching via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Sentiero training & coaching of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Sentiero training & coaching. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Sentiero training & coaching privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Sentiero training & coaching ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Sentiero training & coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Sentiero training & coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sentiero training & coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sentiero training & coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@sentierocoaching.nl.


Rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Sentiero training & coaching vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Sentiero training & coaching. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Sentiero training & coaching. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de link onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Sentiero training & coaching opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Sentiero training & coaching al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Sentiero training & coaching vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Sentiero training & coaching niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Sentiero training & coaching jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het gebruik van deze rechten door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We streven er naar om binnen een week te reageren.


Plichten

Sentiero training & coaching verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten door Sentiero training & coaching. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden.