Sentiero training & Coaching
Persoonlijke ontwikkeling en zingeving


Het leven is als een pad. Iedereen bewandelt het op zijn eigen wijze. Soms is het prettig als iemand een stukje met je meewandelt. Je helpt je gedachten te structureren of je een spiegel voor houdt. Ik wandel graag een stukje met je mee.

Hoe sta jij in je werk, in je persoonlijke leven? Welke situaties vind je moeilijk en hoe reageer je dan? Sta jij op een kruispunt in je leven?

Samen met Sentiero training & coaching kijk je naar je eigen gedrag en de rol die je speelt in situaties die je tegenkomt. We verkennen alternatieven voor de invulling van deze rol. Welk gedrag levert de resultaten op die jij nastreeft? Samen vormen we hulpmiddelen om te veranderen in de richting die jij wilt. Door middel van concrete oefeningen met actuele situaties kijken we wat werkt voor jou.

 

Sentiero is het Italiaanse woord voor wandelpad. 
Coaching in het Kralingse Bos Coaching in het Kralingse BosCOACHING 

"Een coachingtraject is een ontdekkingsreis naar jezelf"

Samen kijken we naar verschillende situaties die je tegenkomt. Hoe reageer je, wat werkt daarin wel en wat niet? Het resultaat is duurzaam. Na een coachingstraject ben je in staat om situaties te herkennen en de regie te nemen.

SUPERVISIE VOOR COACHES 

Reflecteren op je rol als coach

Samen kijken we naar de thema's die jij tegenkomt als coach. 
Reflecteren Reflecteren

INTERVISIE 

"Intervisie wordt ingezet voor professionele groei, collectief leren en kennis uit te wisselen"

Intervisie is een mooie methode om de deskundigheid binnen de organisatie te bevorderen. Samen met gelijkgestemden worden knelpunten binnen de eigen werksituatie, onder begeleiding van een intervisor, besproken. Dit gebeurt aan de hand van verschillende intervisiemethodieken. 

Intervisie wordt ingezet voor professionele groei, collectief leren en kennis uit te wisselen.
Sentiero training & coaching heeft ervaring in het begeleiden van intervisietrajecten bij de rijksoverheid en provincie. Graag denken we mee hoe een intervisietraject in jullie organisatie effectief ingezet kan worden.