Sentierotraining & coaching

Bureau voor persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie

Intervisie

Sentiero training & coaching begeleid intervisie.

Intervisie is een mooie methode om de deskundigheid binnen de organisatie te bevorderen. Samen met gelijkgestemden worden knelpunten binnen de eigen werksituatie, onder begeleiding van een intervisor, besproken. Dit gebeurt aan de hand van verschillende intervisiemethodieken.

Intervisie wordt ingezet voor professionele groei, collectief leren en kennis uit te wisselen.

Sentiero training & coaching heeft ervaring in het begeleiden van intervisietrajecten bij de rijksoverheid en provincie. Graag denken we mee hoe een intervisietraject in jullie organisatie effectief ingezet kan worden.


Wat deelnemers zeggen over de intervisiebegeleiding van Petra:

Prettige intervisor. Geeft sturing zonder te overheersen.

Betrokken, nuchter, vriendelijk. Erg prettige trainer!